Gamma cam cap thrust

Chúng tôi cung cấp những sản phẩm đa dạng, phong phú dựa trên nền tảng thấu hiểu sâu sắc những mong muốn của khách khàng.

Số lượng sản xuất thường niên:   960,000 bộ/năm
Chủng loại:  GAMMA ENGINE
Khách hàng: HUYNDAI/KIA
Quy trình sản xuất Xem